white-logo

Tjanster

FTX Ventilation

VVS Service

Värmepumpar

Service av värmepumpar

En bristfälligt underhållen värmepump kan minska er energibesparing, samt livslängden på produkten, och bör därför servas regelbundet. Vi erbjuder service av värmepumpar som utförs av certifierade kyltekniker.

Värmepump för fastigheter

För fastigheter erbjuder vi installation av: Bergvärmepump. Luft/vattenvärmepump Frånluftsåtervinning i kombination med värmepump. Vi installerar värmepumpar från följande tillverkare: Nibe Gebwell …

Värmepump för småhus

För småhus erbjuder vi installation av: Luft/luftvärmepump. Luft/vattenvärmepump. Frånluftsvärmepump. Bergvärmepump. Vi installerar Värmepumpar från följande tillverkare: Nibe Gebwell CTC …