white-logo

Sidor

Debitering

Våra anställda utgår från företagets lokaler, vi påbörjar vår debitering när montören lämnar företaget, samt avslutar vår debitering när montören återkommer till företaget. VVS montör debiteras per påbörjad timme. Service bil debiteras per …

Bostadsventilation

Injustering samt rengöring av ventilationssystem.

Rengöring Frisk luft inomhus är viktig för vår hälsa, ventilations system i bostäder blir försmutsade över tiden och behöver med jämna intervaller rengöras från damm och andra partiklar som över tiden fastnar i ventilationskanalerna. När …

Referens bilder

Här presenterar vi ett urval av bilder på utförda installationer

Värmepump

Varför värmepump? Förutom att minska er andel av köpt energi, och på så sätt sänka er energikostnad, så minskar ni även er klimatpåverkan då en värmepump hämtar sin energi från naturen, antigen ifrån luften, berget eller vatten. Energin som en …

GDPR Policy

Den 25 Maj 2018 börjar GDPR att gälla ( General Data Protection Regulation). Det är en lag som ersätter  den tidigare personuppgiftslagen (PUL), med högre krav på hur personuppgifter får behandlas. Varför behandlar vi personuppgifter. Dina …

Södertälje rörteknik AB

GDPR Policy Den 25 maj 2018 börjar GDPR att gälla (General Data Protection Regulation). Det är en lag som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL), med högre krav på hur personuppgifter får behandlas. Varför behandlar vi …

Nyheter

Hitta till oss

Företaget

Företaget startades 2014 av Niklas Brunemalm som är VD, samt Tommy Castman som är arbetsledare. Vi är för tillfället  6st medarbetare, men då vi ständigt expanderar så ändras personalstyrkan ständigt. Vårt stora tekniska kunnande samt vår …

Service av värmepump

En värmepump kräver ingen löpande service, men vi rekommenderar att det utförs en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år, för att säkerställa ett er värmepump arbetar under optimala driftförhållanden. Detta kontrolleras vid en …

Värmepump för fastigheter

Varför värmepump? Förutom att minska er andel av köpt energi, och på så sätt sänka er energikostnad, så minskar ni även er klimatpåverkan då en värmepump hämtar sin energi från naturen, antigen ifrån luften, berget eller vatten. Energin som en …

Värmepump för småhus

Varför värmepump? Förutom att minska er andel av köpt energi, och på så sätt sänka er energikostnad, så minskar ni även er klimatpåverkan då en värmepump hämtar sin energi från naturen, antigen ifrån luften, berget eller vatten. Energin som en …

Fjärrvärme

Vi har stor erfarenhet av att installera fjärrvärmecentraler, våra kunder är bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi installerar produkter från följande tillverkare. Gebwell Alfa-Laval Förutom installation av fjärrvärm…

Solceller

Vi levererar och installerar solceller från Nibe. Solpanelerna monteras på taket men i stället för att värma vatten, producerar denna typ av solpanel elektricitet som används direkt i det egna huset, eventuellt överskott säljes sedan ut på …

VVS-Tjänster

Service Vi utför service arbeten på alla i branschen förekommande vvs-system. Några exempel på våra tjänster:  Badrumsrenoveringar.  Radiatorbyten.  Reparationer.  Byte av blandare  Felsökning av …

FTX Ventilation

FTX ventilation Vi utför nyinstallation samt konvertering av befintlig ventilation, till FTX system i småhus. Våra tjänster innefattar både installation samt projektering.  Vad är ett FTX system? I ett FTX system har byggnaden har två …