white-logo

Ramavtal

Södertälje rörteknik AB har tecknat ett Ram-avtal med ISS Facility Services AB, för leveranser av VVS tjänster samt leverans av tjänster för energibesparande åtgärder.