white-logo

Ica Maxi Botkyrka

I samarbete med ISS Facility Service har vi nyligen färdigställt ett större arbete med att energieffektivisera Ica Maxi i Botkyrka.

Värme energi från livsmedelskylarna tas tillvara och återanvänds till att värme stora delar av resterande byggnaden.