white-logo

Brf Runby-Ingrid

På uppdrag av Gerox AB, håller vi på att färdigställa installationen av 2st Gebwell Taurus 90kW fastighetsvärmepumpar samt 1st Gebwell G-power 2 fjärrvärmecentral, installationen utföres på Brf.Runby-Ingrid i Upplandsväsby.