white-logo

Brf Enen 13

Vi har på uppdrag av Gerox AB påbörjat installation av 2st Nibe F1345-60kW värmepumpar, samt 1st Gebwell G-Power 3 fjärrvärmecentral.

Installationen utföres på Brf Enen 13 i Sundbyberg.