white-logo

Värmepump för fastigheter

Varför värmepump?

Förutom att minska er andel av köpt energi, och på så sätt sänka er energikostnad, så minskar ni även er klimatpåverkan då en värmepump hämtar sin energi från naturen, antigen ifrån luften, berget eller vatten. Energin som en värmepump hämtar från sin omgivning klassas som förnyelsebar.

Vi har stor erfarenhet av att installera värmepumpar. Vi installerar allt ifrån mindre värmepumpar för småhus, till större värmepumpscentraler på flera hundra kW för större fastigheter.

Våra kunder är Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.


 

För fastigheter erbjuder vi installation av:

  • Bergvärmepump.
  • Luft/vattenvärmepump.
  • Frånluftsåtervinning i kombination med värmepump.

Vi installerar värmepumpar från följande tillverkare:

  • Nibe
  • Gebwell
  • Thermia

Förutom installation av värmepumpar, erbjuder vi:

  • Projektering, dimensionering.
  • Hjälp med ansökan av borrtillstånd.
  • Borrning av energibrunnar.
  • Service av de produkter vi installerat.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.