white-logo

Värmepumpar Stockholm

Service av värmepump i Stockholm

En värmepump kräver ingen löpande service, men vi rekommenderar att det utförs en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år, för att säkerställa ett er värmepump arbetar under optimala driftförhållanden.

Detta kontrolleras vid en funktionskontroll.

 • Expansionskärl.

 • Säkerhetsventiler.

 • Smutsfilter.

 • Luftfilter(frånluftsvärmepumpar).

 • Köldbärarvätska(bergvärme)

 • Värmepumpens inställningar.

 • Vid behov så avluftas anläggningen.

För fastigheter erbjuder vi installation av:

 • Bergvärmepump.

 • Luft/vattenvärmepump.

 • Frånluftsåtervinning i kombination med värmepump.

Vi installerar värmepumpar från följande tillverkare:

 • Nibe

 • Gebwell

 • Thermia

Förutom installation av värmepumpar, erbjuder vi:

 • Projektering, dimensionering.

 • Hjälp med ansökan av borrtillstånd.

 • Borrning av energibrunnar.

 • Service av de produkter vi installerat.

För småhus erbjuder vi installation av.

 • Luft/vattenvärmepump.

 • Frånluftsvärmepump.

 • Bergvärmepump.

Vi installerar Värmepumpar från följande tillverkare.

 • Nibe

 • Gebwell

 • Mitsubishi

  Förutom installation av värmepumpar, erbjuder vi:

  • Dimensionering.

  • Energi/ ekonomisk kalkyl.

  • Hjälp med ansökan av borrtillstånd.

  • Borrning av energibrunnar.

  • Service av de produkter vi installerat.

  värmepumpar-stockholm

  Varför värmepump?

  Förutom att minska er andel av köpt energi, och på så sätt sänka er energikostnad, så minskar ni även er klimatpåverkan då en värmepump hämtar sin energi från naturen, antigen ifrån luften, berget eller vatten. Energin som en värmepump hämtar från sin omgivning klassas som förnyelsebar.

  Vi har stor erfarenhet av att installera värmepumpar. Vi installerar allt ifrån mindre värmepumpar för småhus, till större värmepumpscentraler på flera hundra kW för större fastigheter.

  Våra kunder är Privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

  Kontakta oss för värmepumpar i Stockholm

  Södertälje Rörteknik AB

  Viksängsvägen 11
  15257 Södertälje
  GPS 

  Telefon: 08-6444410
  E-mail: info@sodertaljerorteknik.se