white-logo

Solceller

Vi levererar och installerar solceller från Nibe.

Solpanelerna monteras på taket men i stället för att värma vatten, producerar denna typ av solpanel elektricitet som används direkt i det egna huset, eventuellt överskott säljes sedan ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.
 
Kontakta oss för en gratis energi/besparings kalkyl.