white-logo

Service av värmepump

En värmepump kräver ingen löpande service, men vi rekommenderar att det utförs en funktionskontroll av anläggningen vart 2–3:e år, för att säkerställa ett er värmepump arbetar under optimala driftförhållanden.

Detta kontrolleras vid en funktionskontroll.

  • Expansionskärl.
  • Säkerhetsventiler.
  • Smutsfilter.
  • Luftfilter(frånluftsvärmepumpar).
  • Köldbärarvätska(bergvärme)
  • Värmepumpens inställningar.
  • Vid behov så avluftas anläggningen.

 Kontakta oss om ni vill ha en funktionskontroll utförd.