white-logo

GDPR Policy

Den 25 Maj 2018 börjar GDPR att gälla ( General Data Protection Regulation). Det är en lag som ersätter  den tidigare personuppgiftslagen (PUL), med högre krav på hur personuppgifter får behandlas.

Varför behandlar vi personuppgifter.

Dina personuppgifter får vi från dig när ni begär en offert eller anbud av oss, alternativt när vi ingår avtal om att ni önskar anlita våra tjänster.

Ni samtycker till behandling genom att begära en offert eller ett anbud av oss, alternativt när du anlita oss för att utföra tjänster åt er.

Vilka personuppgifter är det vi behandlar.

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer/ organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har en laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt ingångna avtal och enligt lagkrav.

Hur hanterar vi era personuppgifter?

Södertälje rörteknik AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi har ansvaret för hur era personuppgifter behandlas.

Vi hanterar personuppgifter i vår bokföring enligt bokföringslagen, samt för att skicka offerter / anbud samt fakturor till er.

Personuppgifter som hanteras digitalt, sparas och förvaras i program med hög IT säkerhet. Personuppgifter som sparas i pappersform, förvaras i låsta dokumentskåp samt i larmad lokal.

Ni kan när som helst kontakta oss om ni har frågor om era personuppgifter eller önskar få dessa borttagna ur våra register.