white-logo

FTX Ventilation

FTX ventilation

Vi utför nyinstallation samt konvertering av befintlig ventilation, till FTX system i småhus. Våra tjänster innefattar både installation samt projektering. 

Vad är ett FTX system?

I ett FTX system har byggnaden har två kanalsystem ett för frånluft och ett för tilluft, systemet drivs  av en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt.

Luft förs in i byggnaden respektive ut ur byggnaden, antingen genom fasad eller genom yttertak.

Värmen i frånluften återvinns och tillförs den kallare tilluften via en värmeväxlare, genom att återvinna energin i frånluften kan energianvändandet för byggnadens uppvärmning minskas med 50-70% om byggnaden är relativt tätt.

I FTX aggregat finns det filter som renar uteluften vilket även bidrar till ett sundare inomhusklimat då föroreningar filtreras bort innan luften tillförs byggnaden i form av tilluft.

Ett FTX system är ett balanserat system, med litet eller inget undertryck i fastigheten.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er.